Stránky

středa 17. června 2009

Jak poznat skrytou sílu lidských sítí?

TNS AISA obohacuje svou výzkumnou metodologii o analýzu sociálních sítí a představuje Vám své nástroje pro zkoumání pletiv lidské komunikace a spolupráce.

Zákaznické komunity
V dnešní době se řada názorů na produkty a služby formuje v internetových komunitách spotřebitelů, kteří si tam vyměňují své zkušenosti a rady.

TNS AISA pomocí síťové analýzy:

• určí komunitu, která má největší váhu pro segment Vašich produktů či služeb
• zjistí v komunitě reálné nejvlivnější názorové vůdce.

Analýza příspěvků názorových vůdců poskytuje vodítko pro odhad budoucích trendů ve Vašem segmentu. Na Vaše přání pozveme názorové vůdce k účasti na kvalitativním výzkumu.

Příklad komunikační sítě internetové komunity

graf1.jpg

Sítě ve Vaší společnosti
Reálná činnost v organizacích a firmách probíhá mimo schémata organizační struktury, a sice v sítích neformálních pracovních vztahů. Naše nástroje efektivně zmapují jejich neformální strukturu a poskytnou Vám jedinečný pohled na fungování Vaší organizace.

Síť vnitro-organizační spolupráce

graf2.jpg
Výzkum sítí v organizaci Vám mimo jiné zodpoví tyto otázky:

• Jak vypadá reálná struktura pracovní činnosti ve Vaší organizaci?
• Kteří z kolegů hrají v organizaci klíčovou roli?
• Kde jsou bariéry spolupráce ve společnosti?
• Kteří lidé by se měli účastnit konkrétních projektů?

Pro více inofmací o analýze sociálních sítí nás kontaktujte na adrese jan.schmid@tns-global.com .