Stránky

pondělí 19. listopadu 2007

Powershell a GPO

Jestliže chcete pomocí powershellu spravovat GPO (Group Policy Objects), můžete k tomu využít zadarmo uvolnění Cmdlety. Které umějí toto…

Add-SDMgplink: nalinkuje GPO k nějakému AD kontejneru (site,domain or OU)
Get-SDMgplink: ukáže seznam nalinkovaných GPOs z AD kontejneru
Remove-SDMgplink: odstraní GPO link z AD kontejneru
Export-SDMgpo: zálohuje GPO do daného adresáře
Get-SDMgpo: vypíše informace o jedné nebo více politikách GPOs v doméně
New-SDMgpo: vytvoří nové GPO v doméně
Remove-SDMgpo: vymaže existující GPO z domény
Restore-SDMgpo: obnoví GPO ze zálohy
Get-SDMgpoBackups: vypíše seznam zazálohových GPO v daném adresáři
Add-SDMgpoSecurity: přidá GP práva dané skupině pro GPO
Get-SDMgpoSecurity: vypíše seznam GP práv z dané GPO
Remove-SDMgpoSecurity: odstraní práva dané skupiny k GPO.

Stahujte zde

Žádné komentáře:

Okomentovat